Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Żądamy surowszych kar dla sprawców znęcania się nad zwierzętami. Obecne przepisy są niewystarczające, a brutalność wobec bezbronnych istot nie może pozostawać bezkarna.
Wspólnie z Fundacją Vet-Alert domagamy się zaostrzenia kar i konsekwentnego egzekwowania prawa w obronie zwierząt.
Podpisuję petycję w sprawie zwiększenia kar za znęcanie się nad zwierzętami.

 

Czy chcesz otrzymywać na podane wyżej dane kontaktowe informacje o działaniach Vet-Alert na rzecz zwierząt?

Treść Petycji:

PETYCJA W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA KAR ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI I
WYŁĄCZENIE SPRAW DOTYCZĄCEJ PRAWNEJ OCHRONY ZWIERZĄT SPOD KURATELI
MINISTERSTWA ROLNICTWA.
Szanowne Posłanki i Posłowie,
Zwierzęta, jako żywe istoty zdolne do odczuwania cierpienia, zasługują na nasze
szacunek i troskę. Nie są one przedmiotami, lecz naszymi towarzyszami na tej
planecie. W obliczu coraz częstszych przypadków okrutnego traktowania naszych
braci mniejszych, wzywamy do pilnego zaostrzenia kar za znęcanie się nad
zwierzętami.
Warto zauważyć, że obecne kary przewidziane prawem nie spełniają swojej roli
odstraszającej. Przyglądając się liczbie zdarzeń, w których ofiarami są bezbronnie
zwierzęta, musimy uznać, że obecne przepisy są niewystarczające i nie skutkują
odstraszającym działaniem.
Część sprawców znęcania się nad zwierzętami unika konsekwencji, a sprawy często
kończą się umorzeniem lub nałożeniem kary grzywny. Kara bezwzględnego
pozbawienia wolności stanowi jedynie margines wśród tysięcy przypadków, co
sprawia, że oprawcy zwierząt czują się bezkarni.
Z myślą o dobru zwierząt, domagamy się zaostrzenia kar za znęcanie się nad nimi,
w tym wprowadzenia surowych kar za zabijanie ze szczególnym okrucieństwem.
Tylko wysoka i nieuchronna kara może skutecznie zniechęcić do popełniania
przestępstw. Zaostrzenie kar jest kluczowe, aby zminimalizować przypadki znęcania
się nad zwierzętami.
Jednocześnie postulujemy wyłączenie spraw dotyczących prawnej ochrony
zwierząt spod kurateli Ministerstwa Rolnictwa. Tylko niezależna instytucja może
skutecznie dbać o prawa zwierząt i unikać konfliktu interesów, który może wynikać z
podporządkowania tych spraw resortowi rolnictwa.
Zmiany są konieczne, aby zapewnić sprawiedliwość dla zwierząt i stworzyć
społeczeństwo, które traktuje je z szacunkiem i zrozumieniem.
Data i Podpis:

Scroll to Top
Skip to content