Likwidacja Schronisk

Schron To Nie Dom

Dobre Schronisko To Puste Schronisko

 • Problem bezdomności zwierząt w Polsce narasta, mimo przeznaczania na jego rozwiązanie coraz większych środków.
 • Kontrole NIK przeprowadzone w schroniskach dla bezdomnych zwierząt jednoznacznie wskazują, że stan schronisk jest zły. 
 • Schroniska są przegęszczone, nie oferują zwierzętom możliwości zaspokajania ich naturalnych potrzeb i nie socjalizują zwierząt, a to prowadzi do zaburzeń behawioralnych utrudniających adopcję. 
 • Zwierzęta nie mają należytej opieki weterynaryjnej, a długotrwałe przebywanie w schronisku praktycznie pozbawia je szansy na normalny dom.
 • Niektóre ze schronisk stanowią swoiste obozy koncentracyjne i mają bardzo złą sławę, którą zawdzięczają nie tylko famie, ale panującej tam rzeczywistości. 
 • Liczba zwierząt znajdujących się w schroniskach jest duża, a ich utrzymanie i opieka nad nimi stają się ważnym problemem społecznym.

Przyczyny Bezdomności

Bezdomność zwierząt wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ich populacji, która wynika z:

 • mody na nowe rasy psów i kotów generującej powstawanie pseudohodowli,
 • obchodzenia zakazu handlu zwierzętami pochodzącymi z hodowli niezarejestrowanych w Związku Kynologicznym,
 • nieświadomości właścicieli zwierząt, którzy rozmnażając je przyczyniają się do pogłębiania problemu bezdomności,
 • braku akcji propagujących kastrację zwierząt,
 • braku obowiązku znakowania i rejestrowania zwierząt co powoduje, że zwierzęta są „anonimowe”, a w razie zaginięcia, trudno pomóc im w odnalezieniu opiekuna, a z drugiej strony ludziom łatwiej uciec od odpowiedzialności za porzucenie, zaniedbanie albo znęcanie się nad nimi.

Zwierzęta Na to nie zasługują...

Zwierzęta trafiają do schroniska, kiedy z winy lub woli swojego opiekuna tracą swój dom. Najczęstsze przyczyny to porzucenia, ucieczki lub zaginięcia, w wyniku których psy i koty trafiają „na ulicę” (lub do lasu), a stamtąd przeważnie do schronisk. Pozbywając się niechcianych psów lub kotów ludzie wykazują się często wyjątkowym okrucieństwem.
Nie tylko zostawiają zwierzęta w nieznanych miejscach, ale pakują je w worki lub przywiązują do drzew, czym odbierają im też szansę na ratunek. 

Porzucenie, to obok fizycznego znęcania się, najgorsze co człowiek może zrobić zwierzęciu,
które mu ufa i czuje się częścią jego stada.

Jak Jest W Schroniskach?

Pobyt w schronisku to traumatyczne przeżycie dla każdego zwierzęcia. Izolacja od opiekuna i przebywanie w nieznanym środowisku są powodem chorób psychosomatycznych wielu zwierząt.
Nawet najlepiej urządzone schronisko nie jest dobrym środowiskiem dla psa czy kota. Zwierzęta nie mają możliwości swobodnego poruszania się, zbudowania stabilnej więzi z człowiekiem, rzadko wychodzą na spacery. To znaczne ograniczenie możliwości zaspokojenia potrzeb. Dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa i ustawodawcy, warunki w jakich przebywają zwierzęta stale się poprawiają. Literatura dotycząca opieki nad zwierzętami w schroniskach szczegółowo określa zasady ich przetrzymywania, przede wszystkim odwołując się do zapewnienia zwierzętom wysokiego poziomu dobrostanu.
 Warunki przetrzymywania, szczególnie w przypadku kotów, są istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia i poziom stresu. Dla kotów, które są zwierzętami terytorialnymi, kluczowe znaczenie ma wielkość przestrzeni, w której przebywają.

Wolność Od Schronisk

Każdy z Nas może przyczynić się do likwidacji schronisk. Odpowiedzialny opiekun psa lub kota podejmuje decyzję o nabyciu czworonoga po szczegółowym przemyśleniu swojego zamiaru. Bierze pod uwagę warunki mieszkaniowe, rodzinne, sytuację materialną i tryb życia. Zapoznaje się z literaturą o gatunku i rasie. Tymczasem najczęstszymi powodami zrzeczenia się praw do zwierzęcia, wymienianymi w schroniskowych kwestionariuszach są: brak czasu i problemy z zapanowaniem nad trudnym charakterem, kosztowne leczenie lub wystąpienie silnej alergii u kogoś z domowników.

Po Pierwsze:
.

Opiekowanie się zwierzęciem to przywilej osób mających pewność co do tego, że będą w stanie zajmować się zwierzęciem przez całe jego życie. Zastanów się nad tym ZANIM przygarniesz/kupisz lub zaadoptujesz zwierzę. 

Po Drugie:
.

Odpowiedzialny opiekun nie unika oznakowania zwierzęcia i dba o to, aby jego dane były umieszczone w bazie danych oraz dba o ich uaktualnianie. 

Po Trzecie:
.

Kastracja to najskuteczniejsza metoda zapobiegania bezdomności. Każde zwierzę nieprzeznaczone do hodowli powinno zostać pozbawione możliwości rozmnażania się.

Wesprzyj Naszą Kampanię

Każda złotówka przekazana na fundusz kastracyjny zbliża nas do Świata bez schronisk
likwidacja-schronisk
10
50
100
Własna kwota
PayU

*

Scroll to Top
Skip to content