1,5% - Szansa
Na Lepsze Jutro

Dla Zwierząt

PIT za 2023 wystartował!
Na rozliczenie się masz:

edukacja_weterynaryjna
1
Osób Zmieniło Z Nami Świat

Twoje 1,5% zrobiło Robotę...

Masz Wpływ Na Życie Zwierząt :

  • Ratujesz i wspierasz adopcje zwierząt: zapewniasz schronienie, opiekę i medyczne wsparcie dla bezdomnych zwierząt 
  • Zapewniasz leczenie i opiekę weterynaryjną: finansujesz leczenie i opiekę weterynaryjną chorym, rannym i niepełnosprawnym zwierzętom. 
  • Wspierasz programy adopcyjne i kastracje zwierząt: pomagasz kontrolować populację zwierząt, zwłaszcza bezdomnych i pomagasz zmniejszyć liczbę porzucanych zwierząt.
  • Edukujesz i zwiększasz świadomość społeczną: Twoje pieniądze umożliwiają organizację programów edukacyjnych, które zwiększają świadomość społeczeństwa na temat potrzeb i praw zwierząt. Dzięki temu ludzie stają się bardziej odpowiedzialni wobec swoich zwierząt.
  • Wpływasz na poprawę warunków hodowli i trzymania zwierząt: poprawiasz dobrostan i jakość życia zwierząt.
  • Interweniujesz w przypadkach krzywdzenia zwierząt: wspierasz szybką reakcję i interwencję w przypadkach krzywdzenia i maltretowania zwierząt.

Skorzystaj I Łatwo Wypełnij PIT

PIT Przygotowany przez Ministerstwo Finansów
ikona-1_5%

Portal Podatkowy

Wybierz wstępnie przygotowany PIT na portalu: podatki.gov.pl i wpisz KRS 0000559333

PITY przygotowane Przy Współpracy z PITax:
ikona-vet-alert
PITax - Wypełnij online

Wypełnij online PIT i przekaż 1,5% naszej Fundacji

ikona-vet-alert
PITax - Pobierz Program

Pobierz program na swój komputer, wypełnij PIT i wyślij

PITY przygotowane przy współpracy z e-pity
ikona-vet-alert
e-pIT Wypełnij online

Wypełnij online PIT i przekaż 1,5% naszej Fundacji

ikona-vet-alert
E-PIT Pobierz Program

Pobierz program na swój komputer, wypełnij PIT i wyślij

Twój 1,5% Wsparł Działania, Które Rozwiązują Przyczyny Problemów

Dzięki Tobie Zwierzęta Mają Lepiej

  • Zachodzą trwałe zmiany systemowe, które zapobiegają przyczynom bezdomności zwierząt
  •  Regularna i rutynowa kastracja zwierząt połączona ze znakowaniem i edukacją prowadzi do zmniejszenia populacji niechcianych zwierząt
  •  Społeczna kontrola Instytucji i Organów odpowiedzialnych za sprawowanie opieki nad zwierzętami poprawia sytuację zwierząt

Działamy Razem!

.
Scroll to Top
Skip to content