Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt. Wczesne rozpoznanie objawów zaburzeń funkcji układu krążenia i oddechowego może pomagać w zapobieganiu zatrzymaniu akcji serca i umożliwić szybką reakcję, pozwalającą na podtrzymanie funkcji życiowych zwierzęcia do momentu udzielenia pomocy lekarskiej

  Objawy zatrzymania akcji oddechowej i pracy serca

  Do objawów zbliżającego się zatrzymania akcji oddechowej i pracy serca zalicza się zmniejszenie częstotliwości oddechów i pracy serca, głębokie lub nieregularne oddechy, postępująca utrata przytomności i zaburzenia w rytmie pracy serca.

  W zwierząt z zatrzymaniem akcji oddechowej mogą pojawiać się oddechy agonalne lub może nie występować żadna akcja oddechowa. Zwierzęta szybko tracą przytomność, ich błony śluzowe stają się blade lub sine, dochodzi też do rozszerzenia źrenic i zniesienia napięcia mięśniowego. Fala tętna i uderzenia serca przestają być wyczuwalne. Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt.

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt

  Sztuczne oddychanie i masaż serca

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt. Sztuczne oddychanie należy do czynności z zakresu pierwszej pomocy. Stosuje się je po to, aby wspomóc pracę układu oddechowego u nieprzytomnego zwierzęcia.

  • W przypadku utraty przytomności należy sprawdzić obecność akcji serca poprzez przyłożenie dłoni do boku klatki piersiowej.
  • Kiedy nie słychać bicia serca, a tętno jest niewyczuwalne, przeprowadza się masaż serca.

  Masaż serca w połączeniu ze sztucznym oddychaniem „usta-nos” nazywa się resuscytacją sercowo-płucną. Zastosowanie resuscytacji sercowo-płucnej jest zabiegiem mającym na celu podtrzymanie funkcji życiowych organizmu w przypadkach zagrożenia życia.

  Masaż serca powoduje wtłaczanie powietrza do płuc oraz pompowanie krwi w krwiobiegu.

  Najlepsze rezultaty daje połączenie go ze sztucznym oddychaniem „usta-nos” . Czynności resuscytacyjne najlepiej wykonywać w dwie osoby:

  • jedna wykonuje masaż serca
  • druga prowadzi sztuczne oddychanie metodą usta-nos.

  Najskuteczniejsze jest jednoczesne prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania, tak aby co drugiemu lub co trzeciemu uciśnięciu serca towarzyszył oddech.

  Jeżeli resuscytację przeprowadza tylko jedna osoba powinna ona uciskać klatkę piersiową z częstotliwością 80-100 razy/min oraz wykonywać 2 wdechy co 15 uciśnięć serca.

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt. Przypadki zagrożenie życia zwierzęcia, w których konieczne jest sztuczne oddychanie lub masaż serca:

  • wstrząs,
  • zatrucie,
  • stan padaczkowy,
  • śpiączka,
  • uraz głowy,
  • porażenie prądem,
  • zadławienie (niedrożność dróg oddechowych),
  • nagła śmierć.

  Pierwsza pomoc: sztuczne oddychanie

  Istnieją dwie techniki wykonywania sztucznego oddychania:
  • najłatwiejsza do zastosowania metoda uciskania klatki piersiowej polega na silnym uciskaniu klatki piersiowej co powoduje wypchnięcie powietrza z płuc i pozwala elastycznej klatce piersiowej „wessać” je z powrotem
  • sztuczne oddychanie „usta-nos” stosuje się wówczas, gdy technika uciskania okazuje się niewystarczająca lub gdy klatka piersiowa jest przekłuta bądź przebita (pneumothorax).

  Sztuczne oddychanie metodą uciskania klatki piersiowej

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt. Metoda polegająca na uciskaniu klatki piersiowej. Kolejno wykonywane czynności:

  1. Sprawdź czy tętno lub bicie serca są wyczuwalne.
  2. Otwórz nieprzytomnemu zwierzęciu pysk i oczyść go z ewentualnych wydzielin. Sprawdź, czy w drogach oddechowych nie utkwiło ciało obce. Jeśli tak, spróbuj je usunąć. Jeśli jest to niemożliwe, zastosuj metodę Heimlicha. 
  3. Ułóż zwierzę na płaskiej powierzchni, na PRAWYM boku.
  4. Połóż obie dłonie na klatce piersiowej zwierzęcia i gwałtownie ją naciśnij, po czym szybko zwolnij ucisk. Przy prawidłowym wykonaniu tych czynności słychać, jak powietrze zostaje wyciśnięte z płuc i wciągnięte z powrotem. Jeśli to nie nastąpiło zastosuj metodę usta-nos.
  5. Kontynuuj sztuczne oddychanie, dopóki zwierzę nie zacznie samo oddychać, lub tak długo, jak bije mu serce

  Sztuczne oddychanie metodą "usta-nos"

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt. Sztuczne oddychanie metodą „usta-nos”:

  1. Sprawdź czy tętno lub bicie serca są wyczuwalne.
  2. Otwórz nieprzytomnemu zwierzęciu pysk i oczyść go z ewentualnych wydzielin. Sprawdź, czy w drogach oddechowych nie utkwiło ciało obce. Jeśli tak, spróbuj je usunąć. Jeśli jest to niemożliwe, zastosuj metodę Heimlicha.
  3. Wyciągnij zwierzęciu język na zewnątrz i delikatnie zamknij mu pysk. Zatkaj pysk szczelnie dłonią.
  4. Przytknij usta do nosa zwierzęcia i przez 3 sekundy równomiernie wdmuchuj powietrze do jego nosa. Powinny to być dwa długie wdechy po 1,5 sekundy. Klatka piersiowa, pod wpływem wdmuchiwanego powietrza rozszerzy się. Wówczas cofnij usta, aby powietrze mogło ujść z powrotem.
  5. Jeśli nie następuje powrót spontanicznego oddychania, kontynuuje się resuscytację z częstotliwością 12-15 oddechów/minutę.

  Kontynuuj powyższe postępowanie, dopóki zwierzę nie zacznie samo oddychać lub tak długo jak bije serce. 5 naturalnych sposobów na zapalenie pęcherza moczowego.

  Metoda wykonania masażu serca w przypadku małych zwierząt: koty i psy <15 kg

  1. Sprawdź czy tętno lub bicie serca są wyczuwalne.
  2. Otwórz nieprzytomnemu zwierzęciu pysk i oczyść go z ewentualnych wydzielin. Sprawdź, czy w drogach oddechowych nie utkwiło ciało obce. Jeśli tak, spróbuj je usunąć. Jeśli jest to niemożliwe, zastosuj metodę Heimlicha.
  3. Masaż serca możesz wykonać jedną ręką:  połóż psa na boku, jedną dłoń połóż na mostku tak, by kciuk znajdował się po jednej jego stronie, a pozostałe palce po drugiej (tuż pod stawami łokciowymi).
  4. Masaż serca wykonywany dwiema rękami: zwierzę układa się na boku, masaż serca wykonuje się uciskając klatkę piersiową na wysokości serca (czwarta lub piąta przestrzeń międzyżebrowa (na wysokości zgiętej w łokciu łapy zwierzęcia) rękoma położonymi po obydwu stronach klatki piersiowej).
  5. Naciśnij klatkę piersiową sześć razy. Odczekaj 5 sekund, aż klatka piersiowa ponownie się rozpręży, a następnie powtórz uciskanie.
  6. Zalecana częstotliwość uciskania klatki piersiowej to 80-120 razy/minutę.
  7. Kontynuuj powyższe postępowanie do momentu, kiedy serce zacznie samo bić. Jeśli nie wyczuwa się bicia serca, należy powtarzać czynności przez 5 minut.

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności: masaż serca > 15 kg

  Metoda wykonania masażu serca w przypadku większych zwierząt (powyżej 15 kg)

  1. Sprawdź czy tętno lub bicie serca są wyczuwalne.
  2. Otwórz nieprzytomnemu zwierzęciu pysk i oczyść go z ewentualnych wydzielin. Sprawdź, czy w drogach oddechowych nie utkwiło ciało obce. Jeśli tak, spróbuj je usunąć. Jeśli jest to niemożliwe, zastosuj metodę Heimlicha.
  3. Ułóż zwierzę na boku, na płaskiej powierzchni.
  4. Połóż dłoń na klatce piersiowej zwierzęcia, tuż za stawem łokciowym (nad sercem).
  5. Mocno naciśnij klatkę piersiową sześć razy. Odczekaj pięć sekund, aż klatka piersiowa się rozpręży, następnie powtórz uciskanie.
  6. Kontynuuj masaż do momentu, kiedy serce zacznie samo bić. Jeśli nie wyczuwa się bicia serca, powtarzaj tę czynność przez 5 minut.
  7. Zalecana częstotliwość uciskania klatki piersiowej to 80-100 razy/minutę.

  Metoda Heimlicha

  Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt. Pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności – metoda Heimlicha. 

  • Polega on na szybkim i mocnym czterokrotnym uciśnięciu dłońmi klatki piersiowej zwierzęcia bezpośrednio za ostatnim żebrem.
  • Zwierzę powinno znajdować się w pozycji leżącej na prawym boku.
  • Czynność ta powoduje powstanie ruchu przepony i mocne wydmuchnięcie powietrza, które może usunąć zalegające w drogach oddechowych ciało obce.

  Pierwsza pomoc: jak zwiększyć skuteczność resuscytacji?

  Dodatkowe czynności zwiększające skuteczność resuscytacji:

  1. ucisk na jamę brzuszną wywołany ręcznie przez trzecią osobę lub poprzez opatrunek uciskowy z bandaża. Zmniejsza natężenie spazmatycznych ruchów przepony podczas masażu serca oraz zmniejsza średnicę naczyń krwionośnych, przez które przepływa krew. Silne uciskanie jemy brzusznej pomiędzy uciśnięciami klatki piersiowej pozwala zwiększyć przepływ krwi przez naczynia wieńcowe i mózg
  2. NIE WOLNO JEDNOCZEŚNIE UCISKAĆ KLATKI PIERSIOWEJ I JAMY BRZUSZNEJ, GDYŻ GROZI TO USZKODZENIEM WĄTROBY I KRWOTOKIEM WEWNĘTRZNYM
  3. obandażowanie kończyn miednicznych może dodatkowo zwiększyć ciśnienie krwi

  Skuteczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa powoduje przywrócenie wyczuwalnej fali tętna oraz poprawę barwy błon śluzowych. Pierwsza pomoc przy utracie przytomności u zwierząt.

  Skomentuj

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to Top
  Skip to content