JAK ZOSTAĆ LEKARZEM WETERYNARII

Jak zostać lekarzem weterynarii

JAK ZOSTAĆ LEKARZEM WETERYNARII W POLSCE

Jak zostać lekarzem weterynarii : wielu młodych ludzi marzy, aby w przyszłości wykonywać zawód lekarza weterynarii. W tym wpisie po kolei opiszemy możliwości zdobycia dyplomu lekarza weterynarii.

JAK ZOSTAĆ LEKARZEM WETERYNARII

SZKOŁA ŚREDNIA

Wbrew pozorom ma znaczenie 🙂 Wiele osób chciałoby jak najszybciej chce mieć kontakt z weterynarią i wybiera Technikum weterynaryjne. Niestety, według mnie ukończenie takiej szkoły z reguły poważnie osłabia szanse „dostania się” na studia weterynaryjne. Z powodu dużej popularności progi punktowe na wydziałach weterynaryjnych są wysokie. Warto wobec tego wybrać Liceum Ogólnokształcące, które specjalizuje się w profilach biologiczno-chemicznych. Nie da się ukryć, że przyszły lekarz weterynarii powinien mieć te dwa przedmioty opanowane na wysokim poziomie. Dobra znajomość biologii i chemii przyda się także na pierwszych latach studiów. Niektóre uczelnie biorą także pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język obcy. Jak otworzyć gabinet weterynaryjny?

Jak zostać lekarzem weterynarii w Polsce?

Aby zapewnić sobie indeks na wymarzonym wydziale, należy ukończyć szkołę średnia i uzyskać jak najwyższy wynik w wymienionych wyżej przedmiotów.

MATURA

 • W 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej (z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego).
 • Absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów z: języka polskiego, języka nowożytnego oraz matematyki na poziomie podstawowym. Osoby, których językiem nauczania był język mniejszości narodowej zdają dodatkowo egzamin z danego języka mniejszości narodowej.
 • Kolejnym czwartym przedmiotem obowiązkowym z którym absolwent musi się zmierzyć jest przedmiot dodatkowy (zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym). Na maturze w 2021 r. przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym nie należy do egzaminów obowiązkowych.
 • Wyniki z matury są przepustką do kształcenia wyższego.

JAK ZOSTAĆ LEKARZEM WETERYNARII

STUDIA

Aktualnie „weterynarię”, a właściwie medycynę weterynaryjną można studiować na siedmiu uczelniach. Najstarsze wydziały znajdują się w: Warszawie (SGGW), Olsztynie (UW-M), Wrocławiu (UP) oraz Lublinie (UP).

Do wymienionej wyżej czwórki uczelni w ostatnich latach dołączyły kolejne wydziały w: Krakowie (URK), Poznaniu (UP) oraz w Toruniu (UMK).

Jaką uczelnię wybrać? Kryteria wyborów będą się różnić w zależności od indywidualnych preferencji. Ukończenie każdego z wymienionych wyżej wydziałów daje dokładnie taki sam dyplom i takie same uprawnienia.

Bardziej prestiżowe są tzw. stare wydziały, wymienione w pierwszym akapicie. Mają wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów, wykwalifikowaną kadrę oraz duże zaplecze dydaktyczne. 

JAK ZOSTAĆ LEKARZEM WETERYNARII

KRYTERIA NABORU

SGGW Warszawa

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

 • biologia (PGK)
 • chemia (PKD)

WK = PKG * 0,5 + PKD * 0,5

 

PROGI PUNKTOWE weterynaria SGGW
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 126
 • 2022/2023 – S: 121 
 • 2021/2022 – S: 122 
 • 2020/2021 – S: 129 NS: 101
 • 2019/2020 – S: 128 NS: 83
 • 2018/2019 –  S: 145 NS: 117
 • 2017/2018 –  S: 147 NS: 125
 • 2016/2017 –  S: 145 NS: 124
 • 2015/2016 –  S: 158 NS: 136

S – stacjonarne NS – niestacjonarne. Wszystkie punkty TUTAJ

UWM Olsztyn

Wydział Medycyny Weterynaryjnej              Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka (lub fizyka z astronomią)

Jak zostać lekarzem weterynarii?

Kandydat wybiera 3 przedmioty z w/w wyżej oraz język nowożytny

* W roku akademickim 2021/2022 kandydat wybiera 3 przedmioty spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Język obcy nowożytny (jeden), Matematyka.

W = suma 3 przedmiotów
PR x 2; PP x 1
PROGI PUNKTOWE weterynaria UWM
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 380
 • 2022/2023 – S: 384
 • 2021/2022 – S: 375 (I próg), 360 (II próg)
 • 2020/2021 – S: 346
 • 2019/2020 – S: 380
 • 2018/2019 –  S: 384 
 • 2017/2018 –  S: 388
 • 2016/2017 –  S: 390
 • 2015/2016 –  S: 395

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Wydział Medycyny Weterynaryjnej    Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu

 • biologia 
 • chemia 
Suma punktów z matury z biologii i chemii
W = biol_PR + chem_PR
PROGI PUNKTOWE UP Wrocław
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 139
 • 2022/2023 – S: 136 (I próg), 130 (II próg), 126 (III próg)
 • 2021/2022 – S: 138 (I próg), 130 (II próg), 125 (III próg)
 • 2020/2021 – S: 139 NS:?
 • 2019/2020 – S: 140
 • 2018/2019 –  S: 143 NS: 105 
 • 2017/2018 –  S: 147
 • 2016/2017 –  S: 144 NS: 115
 • 2015/2016 –  S: 161

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • biologia – obowiązkowa
 • chemia lub fizyka lub matematyka (jeden przedmiot do wyboru)

W = biol + wybrany_przedmiot; PR x 2 lub PP x 1

PROGI PUNKTOWE UP Lublin
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 221
 • 2022/2023 – S: 235
 • 2021/2022- S: 216
 • 2020/2021 – S: 209
 • 2019/2020 – S: 320
 • 2018/2019 –  S: 330
 • 2017/2018 –  S: 272
 • 2016/2017 –  S: 274
 • 2015/2016 –  S: 290

Uniwersytet Rolniczy Kraków

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

Jak zostać lekarzem weterynarii?

 • biologia – waga 4
 • chemia – waga 4
 • język nowożytny (PR x 1, PP x 0,7)- waga 1
 • matematyka (PR x 1, PP x 0,7)-waga 1 

W = (biol_PR x 4 + chem_PR x 4 + mat + j.obcy)/10; PP x 0,7, PR x 1

PROGI PUNKTOWE UP Kraków
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 64
 • 2022/2023 – S: 60,74
 • 2021/2022 – S: ?
 • 2020/2021 – S: ?
 • 2019/2020 – S: ?
 • 2018/2019 –  S: 70 
 • 2017/2018 –  S:73,3
 • 2016/2017 –  S: 70
 • 2015/2016 –  S:-

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • język nowożytny

W = j.pol x 0,1 + j.obcy nowoż. x 0,1 + biol_PP x 0,3 lub PR x 0,4 + chem_PP x 0,3 lub PR x 0,4

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego
przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) –
stanowiącego 80% punktów,
2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości
(z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego –
20% punktów.

PROGI PUNKTOWE UP Poznań
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 64
 • 2022/2023 – S: 63,5
 • 2021/2022 – S: 74
 • 2020/2021 – S: 70
 • 2019/2020 – S: 70
 • 2018/2019 –  S: 72
 • 2017/2018 –  S: 75
 • 2016/2017 –  S: 75
 • 2015/2016 –  S: 78

Jak zostać lekarzem weterynarii?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu

 • biologia
 • chemia
 • *pełne uprawnienia w zawodzie technika weterynarii tj. zdane trzy egzaminy zawodowe: R9, R10 , R11.
Suma punktów z matury rozszerzonej x 0,47
* osoba posiadająca pełne uprawnienia otrzymuje 100 punktów x 0,06

W = biol_PR x 0,47 + chem_PR x 0,47 (+ ewentualne pełne uprawnienia w zawodzie technika weterynarii tj. + 6 pkt)

PROGI PUNKTOWE UMK Toruń
 • 2024/2025 – S:?
 • 2023/2024 – S: 62,51
 • 2022/2023 – S: 49,3 / 62,5
 • 2021/2022 – S: 47
 • 2020/2021 – S:?
 • 2019/2020 – S: 57,34 / 84
 • 2018/2019 –  S: –
 • 2017/2018 –  S: –
 • 2016/2017 –  S: –
 • 2015/2016 –  S: –

Jak zostać lekarzem weterynarii. Znasz aktualne progi punktowe?

Pomóż redagować ten wpis i podziel się wiedzą w komentarzu. 

15 thoughts on “Jak zostać lekarzem weterynarii”

  1. Witam. Staramy się, aby dane były kompletne i aktualne. Krakowskie i toruńskie progi są owiane największą tajemnicą 🙁 Te uczelnie nie są zainteresowane udostępnianiem tych danych. Jeżeli ktoś dysponuje wiedzą odnośnie progów, których brakuje prosimy o komentarz. Pozdrawiamy

  1. Dziękujemy za uwagę. Dane aktualizujemy corocznie, zgodnie z tym co podają uczelnie. Niektóre nadal posługują się tymi terminami…

 1. Hej czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak konkretnie przeliczyć wyniki na uczelnie w Poznaniu ? Czy sume wyników z biologi i chemi mnoże ray 80% a nastepnie dodaje do sumy 20% z polskiego i angielskiego ?

  1. Według nas suma punktów z biologii i chemii x 0,8 a suma punktów z języków x 0,2. Otrzymane wyniki sumujemy i otrzymujemy wartość końcową. Na przykład biologia i chemia 150 punktów, a języki 200 punktów, to (150×0,8)+(200×0,2)= 120+40=160

 2. Czy w Olsztynie obecnie język obcy nie wlicza się w 3 przedmioty do wyboru? To znaczy że np. można wybrać biologię, chemię i język angielski? Czy muszą być to nadal 4 przedmioty?

  1. Słuszna uwaga. W roku akademickim 2021/2022 kandydat wybiera 3 przedmioty spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Język obcy nowożytny (jeden), Matematyka.

 3. Na instagramie rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udostępniono dwa pierwsze progi na weterynarię. Pierwszy- 136 Drugi- 130. Ostateczny dzisiaj wieczorem. Instagram- @upwr_rekrutacja

 4. Widzę, że drugi próg w Olsztynie na ten rok jeszcze nieuzupełniony – optymistyczną wiadomością jest to, że ja mając równo 360 punktów, dostałam się w tym roku z listy rezerwowej 🙂 Czyli II próg nie wzrósł od zeszłego roku. Wszystkim osobom niepewnym swoich zdolności chemicznych (jak ja xD) polecam porządnie napisać j. angielski rozszerzony, wtedy można się dostać do Olsztyna z dość słabym wynikiem z chemii.

  1. no właśnie z rozszerzonego angielskiego wróżę sobie 90%, z biologii 70 a z chemii 30
   Myslisz, ze jest szansa?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content