choroby-odzwierzęce

CHOROBY ODZWIERZĘCE

Choroby odzwierzęce-zoonozy

Niektóre choroby mogą przenosić się ze zwierząt na człowieka, niektóre są wspólne dla zwierząt i dla ludzi, i wtedy przeniesienie może nastąpić w odwrotnym kierunku.

KOCIE ZOONOZY

kocie-zoonozy

Wśród chorób, którymi możemy zarazić się od kotów wyróżniamy:

WŚCIEKLIZNA

Są na nią podatne wszystkie ssaki, do zakażenia dochodzi w wyniku pokąsania przez zakażone zwierzę. U człowieka objawia się poważnymi zaburzeniami neurologicznymi i prowadzi do śmierci. Zalecane jest szczepienie kotów przynajmniej raz na trzy lata. W Polsce szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie jest nieobowiązkowe.

CAMPYLOBAKTERIOZA

Podatne są wszystkie ssaki i ptaki, do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażonym kałem. U człowieka objawia się kłopotami żołądkowo-jelitowymi. 

Zapobieganie to sumienne przestrzeganie zasad higieny. Na szczęście u kotów występuje bardzo rzadko.

CHOROBA KOCIEGO PAZURA

Podatny jest człowiek i pozostałe kręgowce, do zakażenia dochodzi w wyniku pogryzienia lub podrapania przez kota.

U człowieka objawia się wrzodami, gorączką, posocznicą. By jej zapobiec, należy odkażać rany powstałe w wyniku skaleczeń pazurami.

SALMONELLOZA

Podatne są wszystkie ssaki, ptaki i płazy, do zakażenia dochodzi w wyniku zetknięcia z zakażonym kałem.

Objawy u człowieka to kłopoty trawienne. Prewencją jest odpowiednia higiena.

LAMBLIOZA (GIARDIOZA)

Podatna jest większość ssaków i wiele ptaków, do zakażenia dochodzi po zetknięciu z zakażonym kałem. Objawy u człowieka to rozwolnienie. Środkiem zapobiegawczym jest przestrzeganie zasad higieny. U kotów pojawia się rzadko (w odróżnieniu od psów).

DERMATOFITOZA

Inaczej grzybice skóry, podatne są wszystkie ssaki, do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu.

U człowieka pojawia się w postaci zmian skórnych. Zapobieganie polega na przestrzeganiu zasad higieny. Profilaktycznie można zastosować dedykowaną dla kotów szczepionkę.

zoonozy-toksoplazmoza
TOKSOPLAZMOZA

Podatne są praktycznie wszystkie ssaki, przenosi się poprzez mięso niepoddane obróbce termicznej. Tylko koty mogą przenosić toksoplazmozę poprzez kał. Objawy u człowieka to osłabienie, gorączka. osłabienie mięśni, płuc, węzłów chłonnych. U kobiet ciężarnych wywołuje poronienie lub wady wrodzone płodu. 

Zapobieganie polega na przestreganiu zasad higieny.

LARWA WĘDRUJĄCA

Człowiek nie jest żywicielem ostatecznym kocich glist. Przeniesienie następuje w wyjątkowych wypadkach przez jaja glist znajdujące się w ziemi. Objawy u człowieka są zależne od miejsca zagnieżdżenia się i otorbienia wędrującej w jego ciele larwy.

zapobieganie to przestrzeganie zasad higieny i regularne odrobaczanie kotów.

PCHŁY

Podatne są wszystkie ssaki. Objawy u człowieka to świąd skóry i bąble. Zapobieganie to utrzymywanie czystości i systematyczne odpchlanie kotów.

ŚWIERZB

Koci świerzb nie jest typowy dla innych ssaków, ale u człowieka może wywoływać miejscową reakcję skórną. Do zakażenia dochodzi w brudnym otoczeniu, przez częsty kontakt z chorym kotem.

Przeciwdziałanie to utrzymywanie czystości, leczenie chorych zwierząt i profilaktyczne stosowanie preparatów przeciw pasożytniczych.

GRUŹLICA

Kot może zarazić się od chorego człowieka i stać się później źródłem infekcji. Na naszym obszarze gruźlica rzadko występuje.

TRYCHINELLOZA

Żywicielem ostatecznym tego pasożyta są świnie oraz dziki. Kot może się zarazić po zjedzeniu zakażonego mięsa. w ten sam sposób, jedząc dziczyznę, może zarazić się człowiek. 

ECHINOKOKOZA

Żywiciel ostatecznym są koty i psy. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny może spowodować zarażenie człowieka poprzez kał zwierząt. Zapobieganie to regularne odrobaczenie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content