charytatywna opieka weterynaryjna

Charytatywna opieka weterynaryjna

Charytatywna opieka weterynaryjna – czy będzie w Polsce możliwa i dlaczego sprzeciwia się jej Izba Weterynaryjna i Ministerstwo Rolnictwa. 

W dzisiejszym świecie, gdzie miłość do zwierząt zdobywa coraz większe uznanie, niejednokrotnie napotykamy na sytuacje, w których zwierzęta potrzebują pilnej opieki weterynaryjnej, jednak ich opiekunowie mogą mieć trudności finansowe. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy poprzez charytatywną opiekę weterynaryjną? W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii, zastanawiając się, czy istnieje nadzieja dla tych, którzy pragną zapewnić swoim zwierzętom profesjonalną opiekę, pomimo ograniczeń finansowych. Czy w Polsce istnieje charytatywna opieka weterynaryjna?

Czy Państwo Powinno Wspierać Charytatywną Opiekę Weterynaryjną?

Zaangażowanie państwa w obszarze opieki weterynaryjnej jest istotne dla ochrony zdrowia publicznego, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności i kontroli chorób. To także ważny element odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem i gospodarką.

Państwo powinno troszczyć się o dobrostan zwierząt. Dostęp do opieki weterynaryjnej pozwala na leczenie chorób, zapobieganie cierpieniu oraz prowadzenie profilaktyki. Rząd powinien dbać o to, aby zwierzęta były traktowane z godnością i miały dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej.

Państwo powinno także wspierać programy kontroli populacji zwierząt, zwłaszcza w kontekście zwierząt bezdomnych. Populacje niekontrolowane mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, społecznych oraz ekologicznych, a państwo może odegrać rolę w zapewnieniu środków i działań profilaktycznych.

Jaka jest Rzeczywistość?
Sprawa w WSA w Warszawie

30.11.2023 r.

Na 30 listopada 2023 roku został wyznaczony termin rozprawy w sprawie ze skargi Fundacji Vet-Alert (dawniej: Centrum Leczenia Zwierząt) na decyzję Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 maja 2023 r. w przedmiocie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

POSIEDZENIE SĄDU W SPRAWIE ZE SKARGI FUNDACJI NA DECYCJĘ KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Spór powstał wskutek wykreślenia przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną gabinetu weterynaryjnego Fundacji Vet-Alert, z powodu nieprowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej. Czyli de facto było to wystąpienie przeciwko charytatywnej opieki weterynaryjnej.

Sprawa ta budzi duże emocje wśród przyjaciół zwierząt, gdyż ogranicza dostęp do opieki weterynaryjnej zwierzętom, których opiekunowie są w trudniejszej sytuacji materialnej. 

Czekając na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zmiany Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt i uwzględnienie organizacji pozarządowych jako uprawnionych do świadczenia usług weterynaryjnych. Petycja trafiła do senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności.  W związku z końcem kadencji i przerwą w pracach Senatu, nasza petycja jeszcze nie została rozpatrzona. Jeżeli jeszcze jej podpisałeś, nadal masz szansę, wpłynąć na los zwierząt w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich

dołączył do sprawy

Na naszą prośbę, po przeanalizowaniu dokumentów, do sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, dołączył Rzecznik Praw Obywatelskich. Uznał on racje Fundacji i nie zgodził się z wykreśleniem gabinetu Fundacji z rejestru z powodu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Charytatywna opieka weterynaryjna nie może być prowadzona jako działalność gospodarcza.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

reprezentowała Fundację

Racje Fundacji poparła też Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, która od lat wspiera inicjatywy ważne społecznie.  Dzięki temu Fundacja uzyskała profesjonalną pomoc prawną podczas rozprawy. Dziękujemy za poparcie idei charytatywnej opieki weterynaryjnej.

Niezależny obserwator

uczestniczył w rozprawie

Na rozprawie pojawił się niezależny obserwator przebiegu rozprawy, który kontrolował przebieg rozprawy. 

Rozprawa wSA

30.11.2023 r.

Rozprawa rozpoczęła się z kilku minutowym opóźnieniem, a Panie Sędzie były wyraźnie zaskoczone tak liczną reprezentacją osób, które stawiły się na rozprawie. 

Po początkowych formalnościach i ustaleniu kto jest kim Sędzia sprawozdawca krótko zreferowała o co chodzi w sprawie. 

Po tym udzieliła głosu naszej Fundacji, jednocześnie uprzedzając, że głos możemy zabrać tylko raz, i że nie będziemy mogli odnieść się do stanowiska radcy prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który miał wypowiadać się na końcu.

Charytatywna Opieka Weterynaryjna

30.11.2023 r.

W imieniu Fundacji wypowiedział się Pan Mecenas z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Starał się przekonać Sąd, że nie ma przepisu, który zabroniły prowadzenie działalności weterynaryjnej inaczej niż w formie działalności gospodarczej. Przepisy nie wprowadzają obligatoryjności prowadzenia działalności weterynaryjnej w formie działalności gospodarczej. Pan Mecenas zwrócił również uwagę Sądu, że w rejestrach okręgowych Izb widnieje kilkadziesiąt podmiotów wykonujących tę działalność, a nie będących przedsiębiorcami. Zwrócił On także uwagę, na możliwość zachwiania zaufania społeczeństwa w sprawność i skuteczność organów Państwa. Budzi niepokój Pana Mecenasa, że Organ dokonuje wpisu, kontroluje zakład leczniczy prowadzony przez Fundację i nie stwierdza nieprawidłowości. A po roku nagle zmienia zdanie i podważa możliwość prowadzenia tej działalności przez Fundację.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content