Lepsze jutro zwierząt

zależy od ciebie

Chroń Z nami zwierzęta
Przed krzywdzeniem, cierpieniem
i Bezdomnością.

ZWIERZĘTA CZEKAJĄ

Projekt bez nazwy (77)

KAMPANIE VET-ALERT

Każde zwierzę zasługuje na szacunek, troskę i godne życie. Twoje wsparcie jest głosem dla tych, którzy nie mogą mówić. Razem możemy tworzyć społeczeństwo, w którym zwierzęta są szanowane i chronione. Prosimy o wsparcie naszych kampanii! Twoje zaangażowanie ma ogromne znaczenie. Razem możemy dokonać pozytywnej zmiany i przyczynić się do lepszego jutra dla wszystkich zwierząt.

 • Pomoc weterynaryjna: zapewniamy niezbędną opiekę weterynaryjną dla chorych i rannych zwierząt, oferujemy im leczenie, szczepienia i rehabilitację.
 • Programy znakowania i kastracji: prowadzimy programy sterylizacji i kastracji zwierząt, aby kontrolować populację zwierząt i zapobiegać niekontrolowanemu rozmnażaniu. 
 • Kampanie edukacyjne: organizujemy kampanie edukacyjne, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego posiadania zwierząt, znakowania, sterylizacji, szczepień i innych aspektów związanych z opieką nad zwierzętami.
 • Pomoc zagubionym zwierzętom: angażujemy się w  odnajdywanie zagubionych zwierząt i pomagamy im w powrocie do domu.
 
 • Ratowanie bezdomnych zwierząt: działamy na rzecz bezdomnych zwierząt, zapewniając im schronienie, opiekę weterynaryjną i szansę na znalezienie kochającego domu. 
 • Wsparcie adopcji zwierząt: wspieramy adopcję zwierząt ze schronisk, organizując spotkania adopcyjne, prowadząc kampanie promocyjne i zapewniając pomoc w procesie adopcyjnym.
 • Badania naukowe: wspieramy badania naukowe w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, aby rozwijać nowe metody leczenia i poprawiać zdrowie i dobrostan zwierząt.
 • Pomoc w przypadkach kryzysowych: reagujemy na przypadki kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe czy sytuacje awaryjne, zapewniając pomoc i wsparcie dla zwierząt i ich właścicieli.
 • Działalność strażnicza: monitorujemy i upubliczniamy działania instytucji zobowiązanych do ochrony zwierząt
 • Poprawa standardów usług weterynaryjnych: stworzenie przejrzystych i łatwych do wdrożenia zasad opieki weterynaryjnej
 • Wprowadzenie zakazu hodowli psów i kotów brachycefalicznych
 • Inspekcje i kontrole: w razie potrzeby, wraz z innymi służbami sprawdzamy miejsca, w których przetrzymywane są zwierzęta.
 • Interwencje i działania prawne: interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, nielegalnego handlu nimi lub innych naruszeń prawnych związanych z opieką nad zwierzętami. Podejmujemy działania prawne w celu ochrony praw  zwierząt.
Scroll to Top
Skip to content