Petycja

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Niniejszym domagam się podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, polegającej na zaliczeniu organizacji pozarządowych, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego, niebędących przedsiębiorcami, do katalogu podmiotów wykonujących usługi weterynaryjne. Zwierzę nie jest rzeczą, a człowiek zobowiązany jest do zapewnienia mu ochrony. Prawo do opieki weterynaryjnej jest prawem zwierząt, które jest niezależne od możliwości finansowania tego leczenia przez opiekuna zwierzęcia. Organizacje NON-PROFIT powinny mieć możliwość zapewnienia opieki weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom w ramach działalności statutowej, a nie, wyłącznie gospodarczej.

vet-alert-petycja-zlz

Czy chcesz otrzymywać na podane wyżej dane kontaktowe informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zwierząt przez Fundację Vet-Alert?

Zwierzęta.Dziękują.Za Twoje Wsparcie.

Scroll to Top
Skip to content