Wszystko Zaczyna się...

Od Edukacji!

Schemat Lekcji

Cel Szczegółowy: Kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt, poprzez uświadomienie młodzieży potrzeb zwierząt oraz odpowiedzialności ludzi za dobrostan zwierząt.

Odwiedziny Schroniska

Cel Szczegółowy: uzupełnieniem lekcji kształtującej odpowiednie postawy wobec zwierząt. Ma na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt.

Zasady Kształtowania Właściwych Postaw
Scroll to Top
Skip to content